banner
banner
banner
Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!

Güneş hakda

SUNRISE, tehnologiýa gözleglerini we ösüşini, önüm dizaýnyny, önümçiligini we önümçiligini, satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmaty azyk we içgi önümçiliginiň ähli ugry üçin “bir nokatly hyzmat” bilen birleşdirýän häzirki zaman kärhana.Asyryň başynda kompaniýamyz döredildi, birnäçe ýyllyk çalt ösüşden soň, kompaniýanyň doly kärhanalary: “Sunrise Intelligent Equipment Co., Ltd.”, “Langfang Sunrise Packaging Machinery Co., Ltd.”, Pekiniň “Sunrise Azyk Technology” Co., Ltd. we Sinjan Sunrise.

Hyzmatymyz

Biz PET çüýşesini aseptik doldurma maşynyna, Suw doldurma maşynyna,
Miwe suwuny doldurýan maşyn, gaplar çüýşeli maşyn, aýna çüýşäni doldurýan maşyn we ş.m.

 • Miwe suwuny doldurýan maşyn

  Miwe suwuny doldurýan maşyn

  Asyl şiresi, täze şiresi, sowuk basylan şiresi, bankalarda doldurylan nfc şiresi, haýwan çüýşeleri we aýna çüýşeler.Size haýsy şire gerek?“Gün dogýan akylly” siziň üçin ygtybarly şireli maşyn saýlaýar.
  has giňişleýin gör
 • Bankalary doldurmak üçin gaplar

  Bankalary doldurmak üçin gaplar

  Önümçilik liniýasyna depalletizator maşyny, kapasany ýükleýän we düşürýän maşyn, şire, çaý içgileri, süýt önümleri we ş.m. dolduryp biler.
  has giňişleýin gör
 • Aýna çüýşäni doldurmak çyzygy

  Aýna çüýşäni doldurmak çyzygy

  Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen aýna çüýşäni doldurýan maşyn, aýna çüýşäni demir gapak önümleri bilen doldurmak we möhürlemek üçin ulanylyp bilner we mineral suw, çaý içgileri, şireler, süýt içgileri we ş.m. dolduryp biler.
  has giňişleýin gör

önümimiz

Tehnologiýa gözleglerini we ösüşini, önüm dizaýnyny, önümçiligini we önümçiligini, satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmaty azyk we içgi önümçiliginiň ähli ugry üçin "bir nokatly hyzmat" bilen üpjün edýän häzirki zaman kärhana.

 • 0+

  Döredildi

 • 0+

  Kwadrat metrler

 • 0+

  Işgärler

 • 0+

  30ylda 30 million dollardan gowrak önüm öndürmek

Biziň güýjümiz

Hil, standart, bagyşlamak, täzelik

Habarlar we wakalar

Iýmit we içgi önümçilik liniýasynyň wizual onlaýn barlagy

Iýmit we içgi önümçilik liniýasynyň wizual onlaýn barlagy

Önümçilik liniýasyndaky doldurma enjamlaryny nädip saýlamaly

Önümçilik liniýasyndaky doldurma enjamlaryny nädip saýlamaly

Aseptiki sowuk doldurma önümçilik liniýasy täze hyzmatdaşlyga ýetdi

Aseptiki sowuk doldurma önümçilik liniýasy täze hyzmatdaşlyga ýetdi

Aseptiki sowuk doldurma diýilýän içgini doldurmagyň bir görnüşi

Aseptiki sowuk doldurma diýilýän içgini doldurmagyň bir görnüşi

Ectionüze çykarmak awtomatizasiýasy azyk we içgi senagatyna mümkinçilik berýär

Ectionüze çykarmak awtomatizasiýasy azyk we içgi senagatyna mümkinçilik berýär
has giňişleýin gör