list_banner

Kodlaşdyrma ulgamy

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!
  • Kiçi nyşanlary kodlaýyş ulgamynyň Inkjet çap ediji maşyn

    Kiçi nyşanlary kodlaýyş ulgamynyň Inkjet çap ediji maşyn

    Kodlaşdyrma enjamy, programma üpjünçiligi tarapyndan dolandyrylýan we önümiň senesini bellemek we esasan içgi, piwo, mineral suw we beýleki pudaklarda jemlenen aragatnaşyk däl usuly ulanýan enjamlaryň bir görnüşidir.Sarp edilýän materiallary klassifikasiýa etmek üçin ulanylýan çaphanadan: biri inkjet çap ediji maşyn;beýlekisi syýa däl kodlaýjy maşyn (lazer kodlaýjy maşyn).