list_banner

Görüş inspektory

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!
 • Haýwan çüýşeleriniň içgi zawody üçin bellik barlag enjamy

  Haýwan çüýşeleriniň içgi zawody üçin bellik barlag enjamy

  Etiketleme barlag enjamy, bellik enjamyndan ýa-da bellik enjamyndan soň ýeke göni zynjyrda oturdylýar.Wizual kesgitlemek tehnologiýasy, PET çüýşeleriniň ýokary we pes ýazgylaryny ýa-da bilelikdäki bellikleriň hil kemçiliklerini ýüze çykarmak we hünärsiz önümleri wagtynda ýok etmek üçin ulanylýar.

 • Içgi çüýşeleri üçin printer Sene-kod barlagy

  Içgi çüýşeleri üçin printer Sene-kod barlagy

  Kodlaşdyrma kesgitleýji maşyn, adatça syýa-jet kody bilen ähli önümleri ýüze çykarmak üçin syýa reaktiw maşynyň yzky böleginde oturdylýar.Akylly görüş tehnologiýasy, önümlerde ýitirilen kodlar, bulaşyk şriftler, kod deformasiýasy we häsiýet ýalňyşlyklary bilen önümleri tertiplemek we ýok etmek üçin ulanylýar.

 • Tutmak, kodlamak we derejäni barlamak

  Tutmak, kodlamak we derejäni barlamak

  PET çüýşesini ýapýan suwuklyk derejesi we kodlaşdyryş barlag enjamy, onlaýn kesgitleýji önüm bolup, PET çüýşesiniň gapagynyň, ýokary gapagynyň, egri örtüginiň, howpsuzlyk halkasynyň döwülmeginiň, suwuklygyň ýeterlik däldiginiň, koduň pes sanjymynyň, ýitmeginiň ýa-da syzmagynyň bardygyny anyklamak üçin ulanylyp bilner.