list_banner

Taryh

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!
 • 20092009

  Liçinkalar - kompaniýanyň düwünçejik görnüşi.2009-njy ýylda kompaniýanyň ýokary ýolbaşçylary ýarym awtomat banka gaplaýyş maşynynyň bazary ösdürmäge ünsi jemläp, Langfang Gu etrabynda işe başlady.

 • 2011-nji ýyl2011-nji ýyl

  Silkworm Pupa - kompaniýa döredildi.2011-nji ýylda SUNRISE brendiniň döredilen Langfang Anci etrabynda bu kompaniýa döredildi.Speedokary tizlikli bankalaryň önümçilik liniýasyny ösdürmäge we öndürmäge üns beriň.

 • 20142014

  2014-nji ýylda PET çüýşelerini Aseptiki sowuk doldurmak üçin gözleg we ösüş topary döredildi.Şol ýyl T.Line Technology Co., LTD., Hunan uniwersiteti bilen "Senagat-uniwersitet-gözleg hyzmatdaşlygy bazasy" döretdi.

 • 20152015

  Halkara Satyş Bölümi 2015-nji ýylda döredilip, Filippinlerde iň uly sardini öndürip bilýän MEGA bilen 4 sany sardina bankasynyň ähli liniýasyny gurmak üçin hyzmatdaşlyga ýetildi.
  Şol ýylda müşderilere içgi formulasyny saýlamak üçin Pekin SUNRISE Azyk Tehnologiýa Co., Ltd. döredildi.

 • 20162016

  2016-njy ýylda kompaniýa tutuşlygyna biznes bölümlerine bölündi we ätiýaçlyk gaplaýyş Biznes bölümi bar bolan önümleriň täze senagat ulanylyşyna we täze önümleriň gözlegine we ösüşine ünsi jemledi.Şol ýylda “Fuling Zhacai” topary tutuş liniýa üçin optimizasiýa meýilnamasyny hödürledi we awtomatiki öwrülişigi we zawodyň akylly täzelenmegini amala aşyrdy.

 • 20162016

  Şol ýylda Huizhou eliaelýa SUNRISE bilen aseptik liniýa gol çekdi we bazar tassyklamasyny aldy, kompaniýanyň ajaýyp geljegi bar.

 • 20172017

  Pilony kebelege bölüň - kompaniýanyň täze ösüşi.2017-nji ýylda kompaniýa Siýang şäherine göçdi we Jiangsu-da täze bir kompaniýa döretdi: SUNRISE Intelligent Equipment Co., LTD. Bu kompaniýa täze ösüş tapgyryna gadam basdy.

 • 20182018

  2018-nji ýylda Nanjing R&D merkezi we nanunnan ofisi döredildi;Sinszýan SUNRISE we Gazagystanyň ofisi merkezi Aziýanyň bäş ýurduny öz içine alýan hyzmat toruny döretmek üçin döredildi.

 • 20182018

  2018-nji ýylda täze zawod gurup başlaýar.

 • 20202020

  2020-nji ýylda söwda kompaniýasyny dörediň - Siyang Chida Import we eksport Trading Co., LTD.Epidemiýa ýüze çykanda, kompaniýa epidemiýa garşy göreşmäge giňişleýin kömek etdi we bazara gyssagly zerur awtomatiki maska ​​maşynlaryny öndürdi.

 • 20212021

  2021-nji ýylda 80000 inedördül metr meýdany eýeleýän täze döwrebap zawod meýdany ulanyşa berler we SUNRISE Azyk senagaty (Jiangsu) Co., LTD döredildi.Bazar tarapyndan yzygiderli ykrar edilenden soň, kompaniýanyň önümleri bankalaryň önümçilik liniýasyny, aýna çüýşäniň önümçilik liniýasyny we PET çüýşe suwuny, içgini we PET çüýşesini aseptik sowuk doldurma önümçilik liniýasyny öz içine alýar.Häzirki wagtda SURNISE akylly enjamlar Co., LTD., T.Line Technology Co., Ltd., Jiangsu Liudao Intelligent Technology Co., LTD. Topar kompaniýasyna tabyn.