list_banner

Doly setirler

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!
 • CSD alkogolsyz içgiler Içgi PET liniýa gaplaýyş maşynyny dolduryp biler

  CSD alkogolsyz içgiler Içgi PET liniýa gaplaýyş maşynyny dolduryp biler

  Günüň dogmagy awtomatiki alýumin konserw enjamy - Awtomatiki doldurgyçlar we awtomatiki Can Seamers takyk doldurma we tikiş üpjün edýär.Gazlandyrylan alkogolsyz içgiler, gazly suw, gazlandyrylan suw, CO2 gaz içgisi, gazlandyryjy suw we ş.m. ýaly pes ýapyşykly suwuk içgiler bilen doldurmak üçin amatlydyr.

 • 10000BPH mineral suw doldurýan çüýşeli maşyn önümçilik liniýasy

  10000BPH mineral suw doldurýan çüýşeli maşyn önümçilik liniýasy

  Awtomatiki PET çüýşeli suw doldurma liniýasynyň bu tapgyry, mineral suw, arassa suw, agyz suwy we beýleki gazlandyrylmadyk içgi ýaly PET çüýşe gaplaýan suw öndürmekde ulanylýar, çüýşäni ýuwmagy, doldurmagy we gaplamagy birleşdirýär. Bu enjamÖňdebaryjy çüýşäni eltmek tehnologiýasy - çüýşäni gysmak we çüýşäni asmak tehnologiýasy arkaly çüýşäniň ululygyny üýtgetmek gaty amatly.

 • Miwe we gök önüm içgileri Awtomat aýna çüýşesi gyzgyn şire doldurmak liniýasy

  Miwe we gök önüm içgileri Awtomat aýna çüýşesi gyzgyn şire doldurmak liniýasy

  Aýna çüýşäni doldurmak enjamlary çüýşäni ýuwmak, doldurmak we gaplamak bilen birleşdirilip, islendik ululykdaky çüýşeli gyzgyn doldurgyç içgileri gaýtadan işlemek we gaplamak üçin amatly.

 • PET çüýşesindäki süýt içgileri üçin aseptiki doldurma ulgamy

  PET çüýşesindäki süýt içgileri üçin aseptiki doldurma ulgamy

  Garylan süýt içgileri barha meşhur bolýar.Productöne önümiň ýokary duýgurlygy sebäpli bu güýçlendiriji belok çeşmeleri çüýşe ösümliklerine aýratyn kynçylyk döredýär.Süýt, garylan süýt, kofe we ​​ýogurt içgileri üçin subut edilen ulgam çözgütlerimiz, ygtybarly we tygşytly goldaw berýän bu bazar talaplaryna laýyk gelýär.
  Köp çalşykly işlemek üçin döredilen bu enjam size ýokary elýeterliligi berýär.Gurnama çeýe bolup, sagatda 36 000 çüýşe çenli 0.25-1,5 litrlik PET çüýşelerini doldurýar.
  Doldurmak, belliklemek, gaplamak we palletizasiýa arkaly uzaldylan zarba galyplaýyş prosesinden başlap, zerur gözleg enjamlaryna çenli size bir çeşmeden tutuş bir setir berýäris.