list_banner

Gap gaplaýyş ulgamy

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!
  • Plastiki çüýşeler üçin awtomatiki gysyş görnüşi gaplaýjy

    Plastiki çüýşeler üçin awtomatiki gysyş görnüşi gaplaýjy

    Kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen we öndürilen enjamlar, pnewmatik + elektrik işleýiş we gaplama re modeimini kabul edýän gap gaplaýjydyr.Ykjam gurluş, owadan görnüş, az energiýa sarp etmek, durnukly işlemek we amatly işlemek ýaly artykmaçlyklary bar.Sürüji bölüm, ýapon MITSUBISHI servo ýa-da durnukly işleýän üç fazaly asynkron hereketlendiriji tarapyndan dolandyrylýan simmetrik goşa rokerlerdir.

  • Awtomatiki gyzgyn ýelim, gaplar üçin gap-gaç gaplaýjy gap

    Awtomatiki gyzgyn ýelim, gaplar üçin gap-gaç gaplaýjy gap

    Gap gaplaýyş enjamlary önümleri çalt we täsirli gaplamak arkaly has öndürijilikli bolmaga kömek edýär.“SUNRISE” damja gaplaýjylary, gysgyç gaplaýjylary, gaplaýjylary we gaplaýjylary hödürleýär.Çüýşeler konweýer bilen daşalýar we karton üpjünçiligini tamamlandan soň karton üpjün ediş mehanizmi kartony enjamyň içine iberer we çüýşäni taşlamak mehanizmi çüýşeleri kartona taşlar we programmirlenen amallara laýyklykda barlanar we tertipleşdiriler. soň kartonyň bukulma mehanizmi kartony eper, ýelimlär we ädimme-ädim möhürlär.Döredilen karton, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýan we doly awtomatiki işlemeýän önümçiligi amala aşyrýan rolik bilen enjamdan iberiler.